Miljöpolicy

Miljöfrågor är mer aktuella nu än någonsin. Varje vecka kommer rapporter om att vi måste börja tänka mer hållbart och långsiktigt. Vi på Bricket tar detta på fullaste allvar! I varje affär, varje beslut, försöker vi ha miljötänket med oss. Kan vi lösa detta på ett klimatsmart vis? Kan vi minska åtgången av fossila bränslen? Kan vi använda mindre papper? 

Vi är också noga att kolla upp våra samarbetspartners så de också arbetar med miljöpolicys och inte bara tänker på miljön utan också arbetar aktivt för att gynna den.

Vi ska vara försiktiga, vi förvaltar bara jorden åt våra barn, barnbarn och deras barn!

Stäng meny